Barnehagen skal tilrettelegge for rutiner ved levering og henting i barnehagen og ut/inn gjennom porten. For å få til en god praksis og trygghet for barna ved levering og henting er det viktig at barnehage og hjem har et godt samarbeid. 

Vi ivaretar samarbeidet gjennom å presentere rutiner og prosedyrer på høstens første foreldremøte. I tillegg sier vi fra hvis vi ser usikrede barn i bil, barn som sykler til barnehagen uten hjelm og barn som ikke bruker refleks. 

Når vi er ute på turer skal barnehagen også sørge for at barna får erfaring med hvordan det er å være fotgjenger i nærmiljøet. 

Vi ivaretar samarbeidet gjennom å presentere rutiner og prosedyrer på høstens første foreldremøte. 

I Rammeplan for barnehagen, Nærmiljø og samfunn (2017, s.56-57) står det,
“Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden”

Barnehagen skal bidra med at barna:
Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere og ferdes trygt. (Rammeplan 2017).

Personalet skal:
Introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt. (Rammeplan 2017)

I Brandval barnehage

  • Har prosedyre for å ivareta barnas sikkerhet ved turer i nærmiljøet til fots og med buss. 
  • Har rutiner ved levering og henting i barnehagen, ut og/inn av porten.
  • Alle avdelinger har tema Trafikk sikkerhet på høstens foreldremøte.
  • Vi forventer at foreldrene sikrer barna i bil, bruker sykkelhjelm og refleks. Om vi ser at barna ikke bruker hjelm til/fra barnehagen eller sitter uforsvarlig i bil, vil vi si ifra til foreldrene.
  • Barna lærer trafikkregler og å bruke sansene sine ved turer med barnehagen. 
  • Barnehagen stiller krav til busselskap om belter i setene. 
  • Biler skal ikke stå og gå på tomgang.
  • Vi bruker Trygg Trafikk spill, bøker og arbeidshefte til støtte for læring. Materialet passer for barn 3-5 år. Småbarnsavdelingene kan bruke deler av materialet. 
  • Foresatte må samtykke på Visma for at barnet skal kunne være med i buss.