Det er viktig med et godt samarbeid med foresatte i et tverrfaglig perspektiv. Alle samarbeidende parter har et selvstendig ansvar for at de ulike tiltakene som barnet mottar er godt koordinert. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning er derfor svært sentralt for de som arbeider i barnehagen.

Kommunens satsningsområde som omhandler støttesystemer for spes ped og inkluderende praksis vil bidra til gode samhandlingsmodeller og arenaer.

Samarbeidende instanser som PPT, barneverntjenesten og helsetjenester for barn og unge skal sikre at barnet mottar et treffsikkert og helhetlig tilbud, og for å få til så gode tiltak som mulig i barnehagen.