Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang så lenge de er tuftet på evidensbasert forskning. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og 
barns medvirkning. 

Barnehagens styrer har et særlig ansvar for å iverksette og lede barnehagens arbeid med planlegging, dokumentasjon og vurdering. 

Pedagogisk leder har ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet 
i barnegruppen han/hun har ansvar for.

  • Systematisk kartlegging/observasjon av barnets språkutvikling og sosial utvikling 
  • Referater fra alle møter i møteboka, som også blir lagt på KK-avdeling. 
  • Bilder og kort beskrivelse av dagen/uka blir lagt ut for foreldrene under dagbok på Visma.
  • Periodeplan og periodebrev
  • Prosesser og aktiviteter i barnehagen syneliggjøres ved å legge ut bilder med kommentaer på barneahagens egen Facebook-side