Kongsvinger kommune bruker foresattportalen til Visma for skole. 

Det innebærer at du som forelder i vår kommune får oversikt over dine barn i barnehage og skole på samme sted. 

I portalen finner du blant annet følgende funksjonalitet:
  • Informasjon om din elev
  • Søknader
  • Digitale spørreskjema
  • Vurdering
  • Fravær
  • Anmerkninger
  • Karakterer
  • Dokumenter og ressurser

Skal du sende beskjeder til skolen, må dette skje gjennom foreldreappen Min skole – foresatt.

Pålogging 

Pålogging kan fortsatt gjøres via samme link som tidligere:

Klikk så på ‘Visma Foresattportal’ og logg inn via ID-porten, se skjermbilde under:

illustrasjon

illustrasjon 2

Direktelenke:
Temahefte for foreldre

Har dere noen spørsmål, ta kontakt med skolen.

Oppvekst og læring Kongsvinger kommune.