Kommunestyret vil behandle saken i møte 14. desember 2023.

Ta kontakt med kommunens servicetorg på e-post servicetorget@kongsvinger.kommune.no eller telefon 62 87 40 00, hvis du ønsker tilsendt versjon på e-post eller papirversjon.

Eventuelle merknader kan sendes pr. e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no
eller per post til
Kongsvinger kommune
Postboks 900
2226 Kongsvinger.

Høringsfrist er 11. desember 2023.